2leep.com

Saturday, 9 June 2012

Aishwarya Rai, Shahrukh Khan at FICCI Frames 2011


Aishwarya Rai, Shahrukh Khan at FICCI Frames 2011
Aishwarya Rai, Shahrukh Khan at FICCI Frames 2011

Aishwarya Rai, Shahrukh Khan at FICCI Frames 2011

Aishwarya Rai, Shahrukh Khan at FICCI Frames 2011

Aishwarya Rai, Shahrukh Khan at FICCI Frames 2011

Aishwarya Rai, Shahrukh Khan at FICCI Frames 2011

Aishwarya Rai, Shahrukh Khan at FICCI Frames 2011

Aishwarya Rai, Shahrukh Khan at FICCI Frames 2011

Aishwarya Rai, Shahrukh Khan at FICCI Frames 2011

Aishwarya Rai, Shahrukh Khan at FICCI Frames 2011

Aishwarya Rai, Shahrukh Khan at FICCI Frames 2011

No comments:

Post a Comment